Miljö & Kvalitet

 

 

Miljö & Kvalitet

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders krav på utförda arbeten och leva upp till de förväntningar som kan ställas på ett seriöst och högklassigt företag av entreprenadarbeten.

Företaget arbetar alltid med utgångspunkt från kundens krav och försöker så långt som möjligt erbjuda miljöeffektiva tjänster/leveranser genom att sammanväga vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt möjligt.

Vi följer självklart tillämpbar lagstiftning och arbetar ständigt för att förbättra verksamheten ur kvalitets- och miljösynpunkt samt att förebygga föroreningar.

 

– KVALITET SKAPAR TRYGGHET –