Produkter & Tjänster

 

 

Tjänster

Vi utför det mesta inom entreprenad!

Bergförstärkning

Stagsättning, bultning, skrotning och nätning

Injektering

Cement, Tacss och Epoxi

Betongrenovering

Murbyggnation, Sprutbetong

Fördämningsuppdrag av dammar

Förstärkning av slänter medjordspikning och Greentexnät

 

  Murbyggnationer

  Vi hjälper dig att räkna på projektet!

  Murbyggantioner

  Vi hjälper dig att räkna på projektet!

  Betongrenoveringar

  Bergförstärkning

  Nätning

  Bergarbete

  Bergunderhållning

  Bergförstärkning

  Nätning

  Bergarbete

  Bergunderhållning

  Tacssinjektering

  Tacssinjektering

  Renovering av brygga

  Renovering av brygga

  Förstärkning brofäste

  Förstärkning brofäste

  Kontakta oss så berättar vi mer!

  Våra Produkter

  SLUSSEN

  Vi producerar och saluför vägporten SLUSSEN